Jaunjelgavas novada dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
275.iecirknis - DAUDZESES PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
RUDĪTE NAGLE
10
4
18
2
GUNTIS JANKOVSKIS
2
29
1
3
EVIJA ELKSNE
17
3
12
4
MĀRIS MĀSĀNS
18
3
11
5
SARMĪTE MARTINOVA
17
3
12
6
LAURIS KAULIŅŠ
19
2
11
7
ARMANDS DUDENIČS
20
3
9
8
GUNDARS STĀMURS
21
2
9
9
ZINAĪDA MAHOTKINA
18
2
12
10
ZIGRĪDA MAIJA GULBE
12
4
16
11
GATIS GŪTMANIS
12
5
15
12
RITA VAŠA
19
3
10
13
EDGARS BERŅA
20
2
10
14
TATJANA PADOMA
18
3
11