Jaunjelgavas novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ILONA BARTKEVIČA
59
60
22
198
1
Ievēlēts
2
ALEKSANDRS SIVAKS
72
41
28
173
2
13
ANDRIS BARTKEVIČS
97
23
21
162
3
5
INĀRA GALVANAUSKA
109
14
18
156
4
3
BEVERĪNS BAUMANIS-BAUMS
96
19
26
153
5
9
LĀSMA MENCENDORFA
110
12
19
153
6
10
LIGITA LEJIŅA
106
14
21
153
7
4
ANTA GROZĪTE
103
15
23
152
8
7
VALTS MIŠINS
106
13
22
151
9
6
IRĒNA ROMANOVSKA
110
6
25
141
10
12
ELIZABETE FEDOROVIČA
108
6
27
139
11
11
JĀNIS ŠMUKSTS
109
4
28
136
12
8
VALERIJS DAĻČAŅINS
107
4
30
134
13