Neretas novada dome
MŪSU LAIKS NOVADAM.
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JURIS ZĀLĪTIS
103
337
24
891
1
Ievēlēts
5
JURIS SMIRNOVS
285
114
65
627
2
Ievēlēts
2
INGA APEINĀNE
271
118
75
621
3
Ievēlēts
10
KASPARS ĀDAMS
335
65
64
579
4
Ievēlēts
4
VIKTORIJA TRUKŠA
305
79
80
577
5
3
ANDRIS PAVLIŅŠ
322
61
81
558
6
6
KRISTAPS LEITIS
332
56
76
558
7
9
JURIS GORBAČOVS
327
58
79
557
8
15
JANĪNA MAZJĀNE
318
60
86
552
9
7
SILVA KUDRJAŠOVA
332
51
81
548
10
14
DZINTRA LAIVIŅA
334
50
80
548
11
13
AINĀRS RUTKIS
342
40
82
536
12
11
DZINTRA MELDERE
355
33
76
535
13
16
AIVARS KOKLEVSKIS
341
30
93
515
14
8
LIGITA KONDRATE
331
32
101
509
15
12
INTA ZELTIŅA
301
46
117
507
16