Neretas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ARVĪDS KVIESIS
74
249
10
621
1
Ievēlēts
5
DANUTE AVENA
191
98
44
436
2
Ievēlēts
9
INETA KLIMOVIČA
211
71
51
402
3
Ievēlēts
13
AINA VADZĪTE
216
68
49
401
4
6
MĀRIS USĀNS
235
53
45
390
5
3
IVETA MURAŠKA
216
60
57
385
6
15
ILGA BABROVA
223
50
60
372
7
10
GUNDARS LUTINSKIS
241
37
55
364
8
7
JĀNIS KUPETIS
230
42
61
363
9
2
ANNA GRENCIŅA-GRENCIONE
241
36
56
362
10
11
DZINTRA MIREKA
243
33
57
358
11
12
ANDRIS LAUČIŠKIS
255
26
52
356
12
4
MUDĪTE GRĪNVALDE
221
42
70
354
13
8
RITA TRUKŠA
258
23
52
353
14
14
ILZE DILBA-GIRGENSONE
264
18
51
349
15
16
LĪGA PIPIRA
258
19
56
345
16