Neretas novada dome
MĒS MAZZALVEI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MĀRĪTE GRIGĀNE
79
143
28
457
1
Ievēlēts
4
ARVĪDS GRIGĀNS
96
117
37
422
2
Ievēlēts
2
ŽANNA MIEZĪTE
147
88
15
415
3
Ievēlēts
8
OLGA JALOVČUKA
146
81
23
400
4
5
AIJA LAPIŅA
166
66
18
390
5
7
OSKARS ĀDAMS
172
63
15
390
6
3
NIJOLE GUBSKA
165
63
22
383
7
9
INGA SITĀLA
185
41
24
359
8
13
ASTRA SAVEĻJEVA
189
38
23
357
9
12
DZINTRA PIETERE
173
45
32
355
10
10
KASPARS FREIMANIS
180
41
29
354
11
6
SANDRA LOZINA
188
36
26
352
12
11
GUNTIS POŽARSKIS
184
30
36
336
13
14
MĀRĪTE GRIĶE
182
18
50
310
14