Neretas novada dome
VIENOTI NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANTONS BLŪMS
76
123
16
359
1
Ievēlēts
2
AIVARS MIEZĪTIS
92
110
13
349
2
Ievēlēts
4
AIJA KALNĀRE
127
61
27
286
3
5
DAINIS IVANOVS
146
42
27
267
4
6
AGRIS KRONĪTIS
148
41
26
267
5
3
LIDIJA OZOLIŅA
150
36
29
259
6
7
RAIMONDS LEITIS
145
38
32
258
7
10
ĒRIKA ZVEJNIECE
145
36
34
254
8
9
RITA KOKINA
150
31
34
249
9
12
IVETA ROZENBAKA
150
30
35
247
10
15
ARKĀDIJS TRUKŠS
158
25
32
245
11
8
ROLANDS KLIBIĶIS
161
20
34
238
12
14
MAIJA ROBEŽNIECE
160
18
37
233
13
13
ZINAĪDA DAUGELLO
168
11
36
227
14
11
MĀRIS DADZĪTIS
171
9
35
226
15