Skrīveru novada dome
KOPĀ NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
IVETA BIĶERNIECE
65
121
17
339
1
Ievēlēts
3
DAINIS CELMIŅŠ
117
62
24
273
2
Ievēlēts
13
DZINTRA ĢIGULE
139
33
31
237
3
2
JĀNIS ĪVIŅŠ
108
47
48
234
4
11
IRĒNA RUMPĀNE
143
29
31
233
5
6
ARNIS ZITĀNS
141
28
34
229
6
12
MARUTA MĪLĪGA
141
26
36
225
7
4
SANDRA TRAKINA
143
24
36
223
8
5
INA FEDOTOVSKA
146
22
35
222
9
9
SANITA PRŪSE
138
26
39
222
10
8
GUNITA DUBAUSKA
152
16
35
216
11
7
ZIGRĪDA SPRUKTE
145
19
39
215
12
10
VINETA VĀRPIŅA
148
17
38
214
13