Skrīveru novada dome
" SKRĪVERI - ŠODIEN UN RĪT "
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANDRIS ZĀLĪTIS
26
49
15
141
1
Ievēlēts
5
AGITA PĒRSE
50
28
12
123
2
3
MAREKS ANNUŠKĀNS
46
29
15
121
3
9
VINETA LAGANOVSKA
58
20
12
115
4
13
ANDIS PĒTERSONS
58
19
13
113
5
2
LĪGA IVANOVA
53
21
16
112
6
4
AGITA BEĻŪNA
59
18
13
112
7
6
IVARS PĒTERFELDS
63
12
15
104
8
8
IVARS GRŪBE
70
8
12
103
9
7
EGITA KIRŠTEINE
65
10
15
102
10
11
RASMA KRASTIŅA
59
13
18
102
11
10
ANNA SPRUČA
66
9
15
101
12
12
ANTIJA KRASTIŅA
62
9
19
97
13