Bauskas novada dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ALVIS FELDMANIS
445
529
173
1708
1
Ievēlēts
3
RUDĪTE ČAKĀNE
628
345
174
1523
2
Ievēlēts
2
JURIS LANDORFS
594
339
214
1477
3
Ievēlēts
4
VALĒRIJS GABRĀNS
805
113
229
1236
4
9
LILIJA BULA
819
105
223
1234
5
13
ZINTIS ALKSNIS
834
92
221
1223
6
5
MALDA IGNATJEVA
803
99
245
1206
7
17
AIVARS DUKLAVS
821
90
236
1206
8
6
VALDIS ARCIMOVIČS
818
90
239
1203
9
11
IVETA KUBLIŅA
840
79
228
1203
10
20
AIVARS UPENIEKS
784
100
263
1189
11
15
RAITIS IGNATJEVS
820
81
246
1187
12
14
DAINIS VANAGS
820
72
255
1169
13
16
MĀRIS KAKTIŅŠ
870
46
231
1167
14
8
VALDIS ŪBELIS
807
77
263
1166
15
18
EGONS PURENS
835
62
250
1164
16
12
JĀNIS KALNIŅŠ
868
43
236
1159
17
19
INA FILIPOVIČA
880
35
232
1155
18
10
ANDRIS ČEPUKS
850
35
262
1125
19
7
VLADIMIRS KORŅENKOVS
781
57
309
1100
20