Bauskas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
VERA PURMALE
684
397
162
1752
1
Ievēlēts
1
ANDRIS ĀBOLIŅŠ
661
388
194
1711
2
Ievēlēts
10
TIJA MILGRĀVE
819
259
165
1611
3
Ievēlēts
17
JURIS CIELAVS
832
236
175
1578
4
9
IEVA LITIŅA
859
203
181
1539
5
20
MĀRĪTE ĶIKURE
884
176
183
1510
6
19
INETA JOČA
937
130
176
1471
7
11
IGORS ZĀLE
948
84
211
1390
8
15
DAINIS DRUSEIKS
955
79
209
1387
9
6
MĀRCIS CIELAVS
936
88
219
1386
10
3
AIVIS KĀRKLIŅŠ
862
120
261
1376
11
12
ĢIRTS SPARINSKIS
971
65
207
1375
12
7
INA NIKOLAJEVA
911
91
241
1367
13
14
SARMĪTE JANKOVSKA
989
50
204
1363
14
18
MĀRA BROKOVSKA
977
56
210
1363
15
4
LIGITA BŪMEISTARE
970
59
214
1362
16
13
INGA BĒRZIŅA
966
59
218
1358
17
5
IVETA KVEDARE
921
75
247
1345
18
16
ILONA VIRZA-ZARIŅA
1000
29
214
1332
19
8
GUNTA ČEPUKA
915
69
259
1327
20