Iecavas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ASTRĪDA VĪTOLA
118
178
8
554
1
Ievēlēts
15
BEĀTA MĪLGRĀVE
182
112
10
486
2
Ievēlēts
2
AGNESE HAUKA
194
88
22
450
3
10
VILNIS GAILUMS
229
56
19
421
4
4
VELTA PUŽA
238
46
20
410
5
6
RUTA ĀBOLIŅA
257
31
16
399
6
14
VILNIS GOLDMANIS
250
34
20
398
7
9
LAIJA RIEKSTIŅA
262
22
20
386
8
12
BIRUTA VĪTOLIŅA
258
23
23
384
9
7
KRISTĪNE PAULOVIČA
271
14
19
379
10
11
ZIGMĀRS MEĻĶIS
235
32
37
379
11
13
ŽANNA TRIHONOVA
256
17
31
370
12
3
RENO POTAŠS
234
25
45
364
13
8
ANTRA LEICE
253
14
37
361
14
5
LĪGA STŪRE
238
11
55
340
15