Iecavas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ARNIS GRUNDMANIS
143
137
30
532
1
Ievēlēts
5
IRĪNA FREIMANE
204
70
36
459
2
Ievēlēts
4
EDVĪNS CIRCENIS
223
52
35
442
3
3
GINTA GOLDMANE
207
59
44
440
4
9
DZINTARS ZAUMANIS
208
53
49
429
5
17
JĀNIS PĀRUMS
229
41
40
426
6
14
INGA DREIMANE
235
35
40
420
7
18
BRUNO BAHS
203
50
57
418
8
8
LAINE BAHA
205
48
57
416
9
11
ARMANDS ANDERSONS
244
24
42
407
10
2
ANDIS KASPARS
205
39
66
398
11
15
AIGARS SKRASTIŅŠ
243
20
47
398
12
13
ANDRIS TEILANS
240
21
49
397
13
16
GINTA ORINSKA
246
15
49
391
14
6
KONRADS SALIETIS
211
32
67
390
15
7
KARĪNA LĪVMANE
247
14
49
390
16
10
SANDA OSEMĻJAKA
247
13
50
388
17
12
JURIS LAPKOVSKIS
208
16
86
355
18