Rundāles novada dome
CILVĒKIEM UN ZEMEI
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
AIVARS OKMANIS
183
282
110
889
1
Ievēlēts
14
DZINTARS MACKEVIČS
373
139
63
793
2
Ievēlēts
11
VĒSMA VEĢERE
387
126
62
781
3
Ievēlēts
4
INTA KLĪVE
401
107
67
757
4
Ievēlēts
7
MARIJA TEIŠERSKA
382
109
84
742
5
Ievēlēts
5
ALDIS SMILGA
380
109
86
740
6
Ievēlēts
2
GENOVEFA LAPSA
323
132
120
729
7
10
ANDA LIŠKAUSKA
404
91
80
728
8
3
NAURIS BRŪVELIS
418
79
78
718
9
12
INESE CEPLĪTE
438
64
73
708
10
9
GUNTA NOVIKA
401
75
99
693
11
6
ZINTA BALTIŅA
453
47
75
689
12
13
JĀNIS BEĶERIS
443
52
80
689
13
8
AIVARS ILGAVIŽS
418
61
96
682
14
15
JĀNIS ERCENS
404
58
113
662
15