Ozolnieku novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MĀRIS AINĀRS
368
837
66
2420
1
Ievēlēts
3
JĀNIS VĪGANTS
802
342
127
1864
2
Ievēlēts
2
GUNTIS ROZĪTIS
914
249
108
1790
3
Ievēlēts
4
MARUTA SERŽĀNE
898
239
134
1754
4
Ievēlēts
6
ZELTĪTE SKRABE
921
217
133
1733
5
Ievēlēts
7
ILGVARS LECIS
970
180
121
1708
6
Ievēlēts
8
DINA ŠTELMAHERE
997
151
123
1677
7
Ievēlēts
5
ALFRĒDS PURIŅŠ
1010
137
124
1662
8
11
AIJA ZIEMEĻNIECE
1031
125
115
1659
9
13
ANDA SILGAILE
1007
137
127
1659
10
15
JĀNIS ZIEMELIS
1018
126
127
1648
11
14
RITA BARONA
1014
127
130
1646
12
10
PĒTERIS VEĻECKIS
1030
109
132
1626
13
12
INESE KUNIGA
1048
97
126
1620
14
16
JĀNIS POČS
1040
95
136
1608
15
9
JĀNIS VALERTS
1030
93
148
1594
16
17
ŅINA FREIBERGA-ŅITAVSKA
1028
92
151
1590
17
18
SOLVITA SAUKUMA-KAŠA
1062
62
147
1564
18