Jēkabpils novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
INĀRA BLUMBERGA
151
124
59
452
1
Ievēlēts
8
ALDIS JASIS
202
57
75
369
2
Ievēlēts
1
ULDIS AUZĀNS
175
66
93
360
3
Ievēlēts
14
NORMUNDS KRĪVĀNS
229
38
67
358
4
9
UĢIS VĀRSLAVĀNS
206
44
84
347
5
7
PĒTERIS ĶIPLOKS
181
54
99
342
6
15
SKAIDRĪTE JOSTSONE
227
31
76
342
7
3
ELIZABETE KRŪKLIŅA
217
35
82
340
8
13
NATĀLIJA JAUDZEMA
228
27
79
335
9
11
ALETA BALTMANE
217
32
85
334
10
6
JURIS RATNIEKS
221
29
84
332
11
5
ANDA ĶIPLOKA
191
37
106
318
12
12
INĀRA RUDEVIČA
231
12
91
308
13
10
AĪDA BIKAUNIECE
208
22
104
305
14
4
REGĪNA PUDĀNE
235
5
94
298
15