Jēkabpils novada dome
PARTIJA "VISU LATVIJAI!"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
GINTS AUDZĪTIS
73
53
22
225
1
Ievēlēts
2
ANDIS BIKAUNIEKS
85
44
19
219
2
7
KRISTAPS RĀVIŅŠ
96
37
15
216
3
4
ANDRIS ĶIPLOKS
85
40
23
211
4
5
JĀZEPS ŠNIKERS
101
32
15
211
5
10
IRĒNA RAUBIŠKA
99
31
18
207
6
9
AIGARS PĒRKONS
102
29
17
206
7
8
PĒTERIS BALODIS
104
27
17
204
8
3
AIGARS SPĒKS
100
25
23
196
9
12
INESE GRAUZA
102
24
22
196
10
11
VIESTURS CELMĀRS
106
19
23
190
11
13
JĀNIS BISĀNS
119
10
19
185
12
6
VIZMA IEVIŅA
109
14
25
183
13
15
KASPARS ČEKANOVSKIS
115
9
24
179
14
14
NORBERTS PUDĀNS
116
8
24
178
15