Jēkabpils novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANITA LEMAKA
53
127
22
336
1
Ievēlēts
4
MĀRA ANDRIJAUSKA
110
27
65
193
2
9
JĀNIS STIKĀNS
101
26
75
182
3
2
VALENTĪNA MIGLĀNE
116
18
68
181
4
3
MODRIS PAVĀRS
96
27
79
179
5
7
RAIVIS NAGLIS
111
18
73
176
6
8
JUDĪTE JANUŠKEVIČA
128
8
66
173
7
17
DAINA DADEIKA
114
14
74
171
8
11
AINA DAUKSTE
110
15
77
169
9
16
VALIJA FLANDERE
116
12
74
169
10
12
TEKLA GRIBUSTE
112
13
77
167
11
6
ANITA ŽIGURE
117
10
75
166
12
18
ALDIS RUDZĪTIS
122
7
73
165
13
10
ILONA PŪDĀNE
121
7
74
164
14
5
SANTA LAZDA
112
11
79
163
15
15
AGRIS ŠULTE
112
10
80
161
16
14
INGA LAPIŅA
121
5
76
160
17
13
ANITA BLUMBERGA
105
11
86
156
18