Aknīstes novada dome
GĀRSENE NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(11)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
LIDIJA DEKSNE
67
130
31
383
1
Ievēlēts
3
ANDRIS PUNCULIS
112
87
29
342
2
Ievēlēts
9
GUNTARS GEIDA
132
74
22
336
3
Ievēlēts
5
ULDIS LINARTS
140
61
27
318
4
2
ANDRIS ZĪBERGS
118
69
41
312
5
8
LAIMONIS NARBUTS
149
49
30
303
6
10
LIGITA VECVAGARE
155
39
34
289
7
6
KRISTIANA KALNIETE
143
44
41
287
8
7
NIKOLAJS CURIKOVS
150
31
47
268
9
4
ILVA ELKSNE
159
26
43
267
10
11
SARMĪTE BUHOLCE
169
15
44
255
11