Aknīstes novada dome
ALEJAS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
SKAIDRĪTE PUDĀNE
26
56
0
166
1
Ievēlēts
2
ILGA ĢILE
51
28
3
135
2
4
INGUS GRAUZIŅŠ
56
17
9
118
3
5
NATA GAIBIŠELE
46
21
15
116
4
8
OKSANA ZEPA
56
15
11
114
5
7
JOLANTA GILUČA
63
9
10
109
6
9
ANTOŅINA MIKITOVA
60
10
12
108
7
3
NADEŽDA VOROBJOVA
61
8
13
105
8
6
AGRITA LINIŅA
61
8
13
105
9
10
ŽANNA SEMJONOVA
60
7
15
102
10