Aknīstes novada dome
MĒS - SAVAM NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
AIVARS IELEJS
87
170
31
478
1
Ievēlēts
11
JĀNIS VANAGS
186
58
44
353
2
Ievēlēts
13
INĀRA LUNĢE
186
58
44
353
3
Ievēlēts
14
GUNTA OZOLIŅA
176
63
49
353
4
Ievēlēts
6
IVARS EIDUKS
171
61
56
344
5
3
NORMUNDS MEŽARAUPS
186
45
57
327
6
4
SANDRA VĀRSLAVĀNE
202
36
50
325
7
9
EVA JOČA
198
37
53
323
8
7
INGUNA JOČA
179
45
64
320
9
2
VALĒRIJS VENEDIKTOVS
196
29
63
305
10
5
GITA LOČA
198
23
67
295
11
10
INETA PLOCĀNE
197
20
71
288
12
8
GAIDA VUŠKĀNE
212
9
67
281
13
12
MUDĪTE NIKOLAJEVA
185
21
82
278
14
15
RITA MARKŪNE
197
14
77
276
15