Salas novada dome
"SĒĻU ZEME"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS BITE
116
297
53
791
1
Ievēlēts
2
VIJA PELČERE
208
219
39
727
2
Ievēlēts
4
JURIS BALODĪTIS
259
159
48
658
3
Ievēlēts
6
VIKA VANAGA
308
105
53
599
4
Ievēlēts
7
PĒTERIS KRASTIŅŠ
324
75
67
555
5
Ievēlēts
14
ILMĀRS ELKSNIS
339
67
60
554
6
5
SANDRA KAŅEPA
300
81
85
543
7
13
SANDRA ĀRIŅA
341
55
70
532
8
9
ZIEDONIS BĀRBALS
338
54
74
527
9
8
ALDIS LĪCĪTIS
352
37
77
507
10
12
RAIMONS DUBKEVIČS
339
43
84
506
11
11
SOLVITA KOJA
347
35
84
498
12
3
DITA VĪTOLA
338
37
91
493
13
15
ZANE OZOLA
344
32
90
489
14
10
JURIS NIEDRĪTIS
278
57
131
473
15