Tukuma novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
DACE LEBEDA
336
221
129
955
1
Ievēlēts
6
JURIS BOGUŽS
397
140
149
854
2
Ievēlēts
1
MAKSIS ROZENBERGS
342
166
178
851
3
14
RIČARDS ČERNOVS
463
87
136
814
4
5
RASMA VALDMANE
425
101
160
804
5
8
ILVARS AUSEKLIS
470
71
145
789
6
2
MĀRIS RUDAUS-RUDOVSKIS
350
129
207
785
7
15
RIHARDS AKIMOVS
472
62
152
773
8
20
JĀNIS PALKAVNIEKS
459
61
166
758
9
4
ULDIS EGLĪTIS
435
72
179
756
10
10
EGILS IMMERMANIS
480
47
159
751
11
18
ARTJOMS GRUDCINS
464
53
169
747
12
7
LIENE BĒNIŅA
471
49
166
746
13
16
ZIGFRĪDS FREIMANIS
490
35
161
737
14
9
ILGA KOZULE
486
33
167
729
15
12
RALFS RATKEVIČS
492
29
165
727
16
17
JURIS VĪKSNA
501
24
161
726
17
11
ALDA REVINA
481
32
173
722
18
13
MELDRA ZDANOVSKA
491
26
169
720
19
19
AINA TEBERNIECE
483
22
181
704
20