Baltinavas novada dome
Deputātu un kandidātu alfabētiskais saraksts
Nr.p.k.
Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(42)
Dzimis
Saraksts Pamatdarbs Amats Punkti Negroz.
zīmes
Plusi Svītro-
jumi
Nr.
sarakstā
pēc
vēlēšanām
Deputāti
( 13 )
1
2
GUNTARS BARTKEVIČS
"MĒS - BALTINAVAI!"
607
249
156
47
3
Ievēlēts
2
1
IMANTS BLEIDELS
PĀRLIECĪBA BALTINAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAI.
72
0
33
0
1
Ievēlēts
3
3
KRISTAPS BOLDĀNS
"MĒS - BALTINAVAI!"
428
288
47
117
15
4
4
VLADIMIRS BOLGAROVS
"MĒS - BALTINAVAI!"
457
295
58
99
12
5
5
MARIJA BUKŠA
"MĒS - BALTINAVAI!"
464
294
62
96
9
Ievēlēts
6
8
SARMĪTE BUKŠA
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
78
48
9
9
13
7
3
ARNIS CĪRULIS
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
93
41
20
5
2
Ievēlēts
8
7
LIENE ČUGUROVA
"TAUTAS PARTIJA"
23
16
1
5
9
9
6
INĀRA DAUKSTE
"MĒS - BALTINAVAI!"
414
312
28
112
16
10
5
SILVIJA GABRANOVA
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
86
52
11
3
7
11
11
JĀNIS HUDJAKOVS
"TAUTAS PARTIJA"
30
17
4
1
2
12
4
TAISIJA JERMACĀNE
"TAUTAS PARTIJA"
27
18
2
2
4
13
7
ANTOŅINA JEVDOKIMOVA
"MĒS - BALTINAVAI!"
461
307
54
91
10
Ievēlēts
14
4
VOLDEMĀRS KAŅEPE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
84
44
14
8
9
15
8
ANTRA KEIŠA
"MĒS - BALTINAVAI!"
469
309
57
86
7
Ievēlēts
16
6
PĒTERIS KEIŠS
"TAUTAS PARTIJA"
25
14
3
5
8
17
9
ZINAIDA KOVŠOVA
"TAUTAS PARTIJA"
23
18
0
4
10
18
3
VALĒRIJS KOVŠOVS
"TAUTAS PARTIJA"
22
17
0
5
11
19
9
ILZE KRIŠĀNE
"MĒS - BALTINAVAI!"
439
291
51
110
14
20
10
GUNTIS KŪKOJS
"MĒS - BALTINAVAI!"
469
291
66
95
8
Ievēlēts
21
11
VILHELMS LAGANOVSKIS
"MĒS - BALTINAVAI!"
460
318
48
86
11
22
12
RAIMONDS LEICĀNS
"MĒS - BALTINAVAI!"
453
309
49
94
13
23
2
VIJA LOČMELE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
90
38
20
8
4
24
13
SANDRA LOČMELE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
86
46
14
6
8
25
6
ULDIS LOGINS
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
82
44
13
9
10
26
11
INESE MEDNE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
79
49
9
8
12
27
9
ANITA MEŽALE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
91
39
20
7
3
28
2
GUNITA MINCĀNE
"TAUTAS PARTIJA"
26
15
3
4
6
29
13
AIJA NAGLE
"MĒS - BALTINAVAI!"
501
303
76
73
6
Ievēlēts
30
7
MĀRA PILĀNE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
87
43
16
7
6
31
12
VENERANDA RUSKULE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
89
43
17
6
5
32
14
LIDIJA SILIŅA
"MĒS - BALTINAVAI!"
554
250
129
73
5
Ievēlēts
33
5
MARIJA SKABA
"TAUTAS PARTIJA"
29
10
7
5
3
34
8
IMANTS SKABS
"TAUTAS PARTIJA"
27
14
4
4
5
35
12
IVARS SKABS
"TAUTAS PARTIJA"
26
13
4
5
7
36
15
IMANTS SLIŠĀNS
"MĒS - BALTINAVAI!"
649
219
192
41
2
Ievēlēts
37
1
SARMĪTE TABORE
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
108
30
33
3
1
Ievēlēts
38
16
INTA VILKASTE
"MĒS - BALTINAVAI!"
563
263
127
62
4
Ievēlēts
39
10
ELEONORA VILNE
"TAUTAS PARTIJA"
21
16
0
6
12
40
10
ELIZABETA ZELČA
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
81
45
12
9
11
41
1
JEVGENIJS ZELČS
"MĒS - BALTINAVAI!"
809
83
340
29
1
Ievēlēts
42
1
VALDIS ZELTKALNS
"TAUTAS PARTIJA"
34
11
9
2
1