Baltinavas novada dome
Deputātu alfabētiskais saraksts
Nr.p.k.
Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis
Saraksts Pamatdarbs Amats Punkti Negroz.
zīmes
Plusi Svītro-
jumi
Nr.
sarakstā
pēc
vēlēšanām
1
2
 GUNTARS BARTKEVIČS  "MĒS - BALTINAVAI!"
607
249
156
47
3
2
1
 IMANTS BLEIDELS  PĀRLIECĪBA BALTINAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAI.
72
0
33
0
1
3
5
 MARIJA BUKŠA  "MĒS - BALTINAVAI!"
464
294
62
96
9
4
3
 ARNIS CĪRULIS  MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
93
41
20
5
2
5
7
 ANTOŅINA JEVDOKIMOVA  "MĒS - BALTINAVAI!"
461
307
54
91
10
6
8
 ANTRA KEIŠA  "MĒS - BALTINAVAI!"
469
309
57
86
7
7
10
 GUNTIS KŪKOJS  "MĒS - BALTINAVAI!"
469
291
66
95
8
8
13
 AIJA NAGLE  "MĒS - BALTINAVAI!"
501
303
76
73
6
9
14
 LIDIJA SILIŅA  "MĒS - BALTINAVAI!"
554
250
129
73
5
10
15
 IMANTS SLIŠĀNS  "MĒS - BALTINAVAI!"
649
219
192
41
2
11
1
 SARMĪTE TABORE  MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
108
30
33
3
1
12
16
 INTA VILKASTE  "MĒS - BALTINAVAI!"
563
263
127
62
4
13
1
 JEVGENIJS ZELČS  "MĒS - BALTINAVAI!"
809
83
340
29
1