Jaunpiebalgas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1071)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
MŪSU NOVADS - MŪSU MĀJAS - MŪSU ATBILDĪBA
606
140
466
56,58
8
2
NOVADA IZAUGSMEI
89
15
74
8,31
1
3
"ZOSENA ĻAUDIS"
247
29
218
23,06
3
4
"JAUNAIS LAIKS"
118
24
94
11,02
1

Summa:

1060

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 373 391