Cesvaines novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

655.iecirknis - CESVAINES VIDUSSKOLA
(MADONAS IELA 1, CESVAINE, CESVAINE AR LAUKU TERITORIJU, MADONAS RAJ., LV-4871)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 840)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
1
SAVAM NOVADAM
681
101
580
81,07
2
MĒS CESVAINEI
92
25
67
10,95

Summa:

773

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 655 953