Mālpils novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1420)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
"VIENOTI MĀLPILIJ"
1209
181
1028
85,14
12
2
VISU MĀLPILIJ - VISU LATVIJAI
128
56
72
9,01
1

Summa:

1337

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 788 789