Baltinavas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

322.iecirknis - BALTINAVAS PAGASTA PADOME
(KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS PAGASTS, BALVU RAJ., LV-4594)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 658)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
"MĒS - BALTINAVAI!"
498
46
452
75,68
10
2
PĀRLIECĪBA BALTINAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAI.
39
6
33
5,93
1
3
"TAUTAS PARTIJA"
27
5
22
4,1
0
4
MĒS - NOVADA NĀKOTNEI.
78
12
66
11,85
2

Summa:

642

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.