Ciblas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1580)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
MĒS NOVADAM
671
73
598
42,47
6
2
"LIKTEŅDZIRNAS"
236
34
202
14,94
2
3
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
520
76
444
32,91
4
4
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM
42
6
36
2,66
0
5
"TAUTAS PARTIJA"
98
14
84
6,2
1

Summa:

1567

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 631 633 634 649 652