Neretas novads
(visi kandidāti , ievēlētie deputāti)

(Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits - 1761)
Nr.p.k.
Saraksts
Zīmes
Negrozīto
zīmju
skaits
Grozīto
zīmju
skaits
Procenti
(%)
Vietas
( 13 )
1
MŪSU LAIKS NOVADAM.
578
114
464
32,82
4
2
"JAUNAIS LAIKS"
382
49
333
21,69
3
3
MĒS MAZZALVEI
342
92
250
19,42
3
4
ATKLĀTI NOVADAM
168
26
142
9,54
1
5
VIENOTI NOVADAM
252
37
215
14,31
2

Summa:

1722

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.Iecirkņi:
Summārais 280 281 282 291 292