Teksta izmērs

A A

twitter

Centrālā vēlēšanu komisija

bil1.jpg

Centrālā vēlēšanu komisija ir pastāvīga un vēlēta valsts  institūcija, kuras pienākumos ietilpst Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana. 

Centrālās vēlēšanu komisijas darbību regulē likums “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, taču daudzi tās pienākumi atrodami arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Nozīmīgākie Centrālās vēlēšanu komisijas pienākumi ir: 

nodrošināt Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolēt šo likumu precīzu izpildi;

informēt un izglītot vēlētājus un Latvijas iedzīvotājus par vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu kārtību un norisi;

pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus un izstrādāt instrukcijas vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošanai un norisei;

noteikt valsts piešķirto naudas līdzekļu sadalījumu vietējām vēlēšanu komisijām;

koordinēt un vadīt vietējo vēlēšanu komisiju darbu;

veikt vietējo vēlēšanu komisiju locekļu apmācību;

izstrādāt priekšlikumus vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu normatīvo aktu pilnveidošanai;

apkopot vēlēšanu rezultātus un publicēt tos atsevišķā izdevumā;

izskatīt saņemtās sūdzības par vēlēšanu, tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu sagatavošanu un norisi;

izskatīt un atcelt citu vēlēšanu komisiju nelikumīgus lēmumus.

Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvaru termiņš ir četri gadi, un kārtējām Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  jaunās Saeimas sanākšanas.

Pirmā Centrālā vēlēšanu komisija pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tika izveidota 1992.gada 8.decembrī. Pirmais Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs bija Atis Kramiņš. Taču par Centrālās vēlēšanu komisijas dibināšanas dienu var uzskatīt arī 1922.gada 20.jūliju, kad par Centrālās vēlēšanu komisijas izveidošanu 1.Saeimas vēlēšanu sarīkošanai “Valdības Vēstnesī” paziņoja tā laika parlaments - Satversmes Sapulce.

Pašreizējā Centrālā vēlēšanu komisija ir  ievēlēta 2012.gada 22.martā, un tās priekšsēdētājs ir Arnis Cimdars.

Likums "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 

 

*Fotogrāfijas autore: I.Šeldere

 

Gruzijā notiek konference par vēlēšanu pieejamību dažādām vēlētāju grupām

Batumi, Gruzija, 25.februāris: 2015.gada 25. un 26. februārī Batumi, Gruzijā notiek 5.ikgadējā vēlēšanu administratoru konference “Iekļaujošas vēlēšanas”, kuru rīko Gruzijas Centrālā vēlēšanu komisija sadarbībā ar Starptautisko parlamentāro studiju centru. Konferences darba kārtībā iekļauti referāti un prezentācijas par vēlēšanu komisiju pieredzi un izaicinājumiem, padarot vēlēšanas pieejamas visiem vēlēšanu procesa dalībniekiem, tai skaitā vēlētājiem ar īpašām vajadzībām, sievietēm, etniskām, reliģiskām un citām minoritātēm.

25/02/2015

CVK iesniegta vēlētāju likumdošanas iniciatīva par valsts amatpersonu materiālo atbildību

Rīga, 20. februāris: Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) šodien iesniegta vēlētāju likumdošanas iniciatīva – likumprojekts “Par Saeimas deputātu, ministru un valsts sekretāru personisko materiālo atbildību”. To CVK iesniedza biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”. Atbilstoši likumam “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” CVK tagad 45 dienu laikā jāpieņem lēmums, vai likumprojektu reģistrēt parakstu vākšanai.

20/02/2015

Kalendārs

  Februāris 2015  
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv