2009.gada 6.jūnija Rēzeknes novada domes vēlēšanas

Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"

Ziņas par deputāta kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.
               Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu sarakstu iesniegšanas laikā no 17.04.2009. līdz 27.04.2009.

Andris Lucatnieks
Dzimšanas gads :
1965.
Pilsonība : Latvijas
Dzīves vieta : Rēzekne
Izglītība : vidējā
Darba vieta un ieņemamais amats : SIA ANDRIS AUTO, valdes priekšsēdētājs
Pabeigta šāda mācību iestāde : Rēzeknes vakara vidusskola, 1984
Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : teicami
Tautība : nav norādīta
Kandidēšanas pazīme : attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums