2009.gada 6.jūnija Valmieras pilsētas domes vēlēšanas

Partija "LPP/LC"

Ziņas par deputāta kandidātu


Piezīme: Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā. Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts.
               Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu sarakstu iesniegšanas laikā no 17.04.2009. līdz 27.04.2009.

Vugars Ecmanis
Dzimšanas gads :
1970.
Pilsonība : Latvijas
Dzīves vieta : Valmiera
Izglītība : vidējā
Darba vieta un ieņemamais amats : SIA " Rosalana ", Valdes priekšsēdētājs
Pabeigta šāda mācību iestāde : 25 Profesionāli tehniskā vidusskola, 1988, Remontatslēdznieks
Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums : Teicami
Tautība : Gruzīns
Kandidēšanas pazīme : bez pārtraukuma reģistrēts (-a) dzīvesvietā attiecīgajā administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos desmit mēnešus