2009.gada 6.jūnija Tērvetes novada domes vēlēšanas
"Jaunlatvija"
Deputātu kandidātu saraksts

 Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
 Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
 
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
 Anitra Skalbiņa
1966
 Kluba restorāns SIA  grāmatvede  augstākā  Rīga
2
 Ulla Kavicka
1966
 Lialplatones Speciālā internātpamatskola  internāta skolotāja  augstākā  Tērvetes novads
3
 Sandra Latiša
1973
 bezdarbniece     augstākā  Rīga
4
 Marita Milta
1978
 A/S Parex banka  Klientu apkalpošanas speciāliste  augstākā  Tērvetes novads
5
 Lilita Klova
1963
 SIA Dream  grāmatvede  augstākā  Tērvetes novads
6
 Inese Vedļa
1975
 Aunalāči SIA  valdes locekle  augstākā  Jelgava
7
 Juris Legzdiņš
1964
 Saimniecība "Krastnieki"  pašnodarbinātais  vidējā  Tērvetes novads
8
 Rasma Rapa
1949
 Biedrība Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši"  valdes locekle  vidējā  Rīga
9
 Mairita Ulanova
1957
 SIA V4  pārdevēja  vidējā  Tērvetes novads
10
 Dzintra Sirsone
1974
 RC Tērvete SIA  fizioterapeits  augstākā  Tērvetes novads
11
 Raivo Zalcmanis
1973
 Z/S ''Vecstēguļi"  īpašnieks  vidējā  Tērvetes novads
12
 Aivars Lacbergs
1967
 A/S Agrofirma Tērvete  tehniķis  vidējā  Tērvetes novads