2011.gada 11.Saeimas vēlēšanas
13. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"
Kurzemes apgabals
(Nav ievēlēti / 13)
(Derīgās zīmes - 732, grozītas - 307, negrozītas - 425)

Numurs
sarakstā
Vārds, uzvārds Punkti
sakārtot
PlusiSvīt-
rojumi
Nav
atzīmju
1
Ieva Kantmane 885 169 16 122
2
Vēsma Švinberga 805 94 21 192
3
Zanda Šnepste 810 97 19 191
4
Vizma Petrēvica 789 78 21 208
5
Vineta Jušķevica 794 82 20 205
6
Kārlis Jozeps 819 103 16 188
7
Sandra Akmeņlauka 850 132 14 161
8
Ilze Zandberga 804 87 15 205
9
Benita Vāvera 798 85 19 203
10
Antra Treide 788 74 18 215
11
Inta Freiverte 808 89 13 205


Skaidrojums "Punktu" rēķināšanas formulai:
"Zīmes" par sarakstu + "Plusi" - "Svītrojumi"