2011.gada 11.Saeimas vēlēšanas
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Rīgas apgabals
(Nav ievēlēti / 30)
(Derīgās zīmes - 673, grozītas - 365, negrozītas - 308)

Numurs
sarakstā
Vārds, uzvārds Punkti
sakārtot
PlusiSvīt-
rojumi
Nav
atzīmju
1
Aivars Timofejevs 705 74 42 249
2
Diāna Jakubovska 700 71 44 250
3
Margarita Krauča 674 48 47 270
4
Dagnis Reinsons 677 46 42 277
5
Jānis Ozers 687 53 39 273
6
Velta Cimdiņa 722 87 38 240
7
Zigurds Bērziņš 668 38 43 284
8
Simona Kalniņa 662 33 44 288
9
Māra Sadovska 649 24 48 293
10
Inta Beikmane 667 32 38 295
11
Zigrīda Orehova 652 24 45 296
12
Jānis Stradiņš 693 58 38 269
13
Gunārs Eniņš 694 52 31 282
14
Dagmāra Enkuzena 664 32 41 292
15
Jeļena Delegāne 643 22 52 291
16
Pēteris Ladnijs 655 22 40 303
17
Vilnis Krasovskis 658 30 45 290
18
Inita Leimane 663 33 43 289
19
Lidija Hmeļevska 647 27 53 285
20
Zanda Bautre 665 32 40 293


Skaidrojums "Punktu" rēķināšanas formulai:
"Zīmes" par sarakstu + "Plusi" - "Svītrojumi"