2011.gada 11.Saeimas vēlēšanas
4. Kristīgi demokrātiskā savienība
Rīgas apgabals
(Nav ievēlēti / 30)
(Derīgās zīmes - 521, grozītas - 228, negrozītas - 293)

Numurs
sarakstā
Vārds, uzvārds Punkti
sakārtot
PlusiSvīt-
rojumi
Nav
atzīmju
1
Māra Viktorija Zilgalve 582 75 14 139
2
Armands Agrums 574 67 14 147
3
Maija Stefane 541 39 19 170
4
Mareks Raups 542 36 15 177
5
Ilmars Lešinskis 553 47 15 166
6
Ingvars Vijups 534 29 16 183
7
Aleksandrs Pavlovičs 542 39 18 171
8
Anita Kokarēviča 539 35 17 176
9
Sarmīte Janfelde 545 39 15 174
10
Aivars Ušackis 540 34 15 179
11
Ēriks Ziņģis 530 27 18 183
12
Inga Dziļuma 537 31 15 182
13
Ēvalds Juhnēvičs 537 32 16 180
14
Raivo Meškinis 526 21 16 191
15
Ina Koroļonoka 532 27 16 185
16
Lāsma Aleksandrova 536 32 17 179
17
Linda Plostniece 531 25 15 188
18
Svetlana Zabrocka 527 23 17 188
19
Mārīte Vītola 527 24 18 186
20
Inese Čača 534 29 16 183
21
Aija Mačule 527 24 18 186
22
Egita Vītola 531 26 16 186
23
Ieva Margarita Ozola 536 33 18 177
24
Voicehs Teivāns 543 39 17 172


Skaidrojums "Punktu" rēķināšanas formulai:
"Zīmes" par sarakstu + "Plusi" - "Svītrojumi"