2011.gada 11.Saeimas vēlēšanas
9. "Par prezidentālu republiku"
Vidzemes apgabals
(Nav ievēlēti / 27)
(Derīgās zīmes - 788, grozītas - 293, negrozītas - 495)

Numurs
sarakstā
Vārds, uzvārds Punkti
sakārtot
PlusiSvīt-
rojumi
Nav
atzīmju
1
Ints Cālītis 902 141 27 125
2
Andris Lubiņš 833 70 25 198
3
Ulrika Auniņa 828 71 31 191
4
Jānis Nebars 809 54 33 206
5
Jānis Muciņš 824 62 26 205
6
Sandris Smeilis 803 43 28 222
7
Ilona Teplouhova 799 51 40 202
8
Uldis Kalnietis 796 40 32 221
9
Mārīte Dambe 816 59 31 203
10
Aivars Banis 804 48 32 213
11
Māris Liepa 832 70 26 197
12
Janīna Zeltiņa 804 49 33 211
13
Arnis Ziemelis 814 54 28 211
14
Jānis Ikaunieks 812 52 28 213


Skaidrojums "Punktu" rēķināšanas formulai:
"Zīmes" par sarakstu + "Plusi" - "Svītrojumi"