Latvija

(1027 / 1027 iecirkņi) Balsotāju kopskaits - 917713, derīgo aplokšņu kopskaits - 916469 11.Saeimā ievēlētie deputāti
Statistika
Atzīmju "+" un svītrojumu statistika
Npk.

Apgabali

Iecirkņu
skaits
Balsotāju
skaits
Derīgo
aplokšņu
skaits
Derīgo zīmju
skaits
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Rīgas 235/235 284695 284223 282337 49479 673 42977 521 8613 118079 3126 38086 751 1629 17028 601 774
2
Vidzemes 264/264 263151 262845 260506 63116 649 67051 493 5216 42772 990 45613 788 1473 31588 757
3
Latgales 206/206 116845 116696 115486 11608 394 15787 248 3904 60784 1608 5350 497 340 14436 530
4
Kurzemes 155/155 119697 119551 118200