Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
Vārds,Uzvārds Ievēlēts
1 Jānis Ādamsons ievēlēts Vidzemes apgabalā
2 Egils Baldzēns ievēlēts Rīgas apgabalā
3 Nikolajs Baranovskis
4 Aija Barča ievēlēta Kurzemes apgabalā
5 Leonards Barkāns
6 Leons Bojārs ievēlēts Kurzemes apgabalā
7 Gundars Bojārs ievēlēts Vidzemes apgabalā
8 Gaida Briede
9 Imants Burvis ievēlēts Rīgas apgabalā
10 Jānis Čevers ievēlēts Zemgales apgabalā
11 Juris Ivars Čivčs
12 Andrejs Dauksts
13 Teodors Ērenštreits
14 Gunārs Freimanis
15 Juris Gabranovs
16 Jānis Gailis
17 Dagmara Gmireka
18 Georgijs Gorbunovs
19 Jānis Grahoļskis
20 Jānis Gulbis
21 Orvils Heniņš
22 Aidis Herings
23 Imants Valdis Igaunis
24 Bruno Jansons
25 Andris Jaško
26 Aleksandrs Jemeļjanovs
27 Guntars Jirgensons
28 Osvalds Joksts
29 Valters Kagainis
30 Jānis Kalnačs
31 Arnis Kalniņš ievēlēts Vidzemes apgabalā
32 Gatis Kamarūts
33 Viesturs Pauls Karnups
34 Arnolds Laimonis Klotiņš
35 Antons Kolodinskis
36 Andris Kravalis
37 Imants Kurts
38 Rišards Labanovskis ievēlēts Rīgas apgabalā
39 Gunārs Lapa
40 Leonīds Lasmanis
41 Valdis Lauskis
42 Viola Lāzo ievēlēta Vidzemes apgabalā
43 Jānis Leja ievēlēts Zemgales apgabalā
44 Romalds Leveika
45 Uldis Līviņš
46 Eduards Matisāns
47 Jānis Megnis
48 Romans Meinarts
49 Jānis Mieriņš
50 Jānis Misa
51 Arnis Mugurēvičs
52 Astrīda Mūrniece
53 Valdis Mūrnieks
54 Gunārs Ozols
55 Leonīds Platacis
56 Pēteris Priede
57 Aivars Prikulis
58 Andrejs Prokopovičs
59 Ruta Rabčevska
60 Vairis Reinholds
61 Kaspars Riekstiņš ievēlēts Zemgales apgabalā
62 Jānis Ruško
63 Egils Rutkovskis
64 Pēteris Salkazanovs
65 Antons Slišāns
66 Leonards Stašs ievēlēts Latgales apgabalā
67 Andris Strautmanis
68 Manfrēds Leontijs Šneps-Šnepe
69 Ilgonis Šteinbergs
70 Kiprijans Trusovs
71 Lidija Upmane
72 Irēna Ustinova
73 Guntis Valneris
74 Andrejs Vilks
75 Valerjans Vizulis
76 Baiba Zaičenoka
77 Pēteris Zālītis
78 Jāzeps Zeļonka
79 Oskars Zīds
80 Nellija Zvaigzne
81 Osvalds Zvejsalnieks ievēlēts Latgales apgabalā