Latvijas Zemnieku savienība
Vārds,Uzvārds Ievēlēts
1 Kārlis Albergs
2 Mārtiņš Andersons
3 Konstantīns Andžāns
4 Raitis Apalups
5 Jurijs Atstupens
6 Jānis Belkovskis
7 Inesis Boķis
8 Vilnis Edvīns Bresis
9 Vaira Brūdere
10 Rūdolfs Cimdiņš
11 Valdis Danenbergs
12 Roberts Dilba
13 Zigurds Eglītis
14 Zigmunds Georgs Fīrers
15 Arturs Fokins
16 Irēna Folkmane
17 Ņina Freiberga
18 Viesturs Gredzens
19 Alfrēds Greiselis
20 Jānis Grigalis
21 Ansis Grundulis
22 Juris Iesalnieks
23 Agris Jaunkļaviņš
24 Mētra Kalniņa
25 Andis Kāposts
26 Edvīns Kide
27 Konstancija Kirsanova
28 Jānis Krievāns
29 Austris Kristapsons
30 Jevgēnija Kronberga
31 Jānis Krūmals
32 Juris Rūdolfs Lange
33 Olģerts Leščinskis
34 Jānis Liepiņš
35 Jānis Līpacis
36 Gunārs Matisons
37 Dzintra Mikanovska
38 Juris Miķelsons
39 Māris Niklass
40 Silva Ozoliņa
41 Eduards Pāvuls
42 Ojārs Petrēvics
43 Skaidrīte Pilāte
44 Vitālijs Plivda
45 Jānis Porietis
46 Ivars Prudāns
47 Pauls Putniņš
48 Andris Rāviņš
49 Vilnis Egils Rēpelis
50 Maija Rubīna
51 Ģedimins Siliņš
52 Andris Siliņš
53 Imants Skrastiņš
54 Visvaldis Skujiņš
55 Andris Sovers
56 Ojārs Spārītis
57 Dzintra Straume
58 Jānis Strazdiņš
59 Laimonis Strujēvičs
60 Arkādijs Suškins
61 Staņislavs Šķesters
62 Vilis Šķērsts
63 Zigrida Šmite
64 Kārlis Tomsons
65 Ramona Umblija
66 Antons Vjaters
67 Andris Zarāns
68 Jevgēnijs Zaščerinskis
69 Jānis Zgirskis
70 Leopolds Zunda