Tautas partija
priekšvēlēšanu programma
2004.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām


Teksts Programma

Ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums. Šī atziņa vēl nekad nav bijusi tik aktuāla kā tagad, ? domājot par Latvijas pirmo deputātu uzdevumiem Eiropas Parlamentā.

Pieredze

Tautas partija (TP) ir rūpīgi gatavojusies šim darbam kopš savas dibināšanas. Skaidrs un nepārprotams mūsu uzdevums bija kontaktu veidošana un kopšana ar konservatīvajām partijām Eiropā, lai, uzsākot darbu lielākajā Eiropas Parlamenta frakcijā, proti, Tautas partiju grupā, mēs tur būtu labi pazīstami un gaidīti kolēģi. Jau tagad mūsu ciešākie sadarbības partneri ir Ziemeļvalstu, kā arī vācu un britu konservatīvās partijas.

Līdzšinējais veikums ļauj mums novērtēt gaidāmā darba specifiku un ar paļāvību raudzīties uz mūsu parlamentāriešu spējām, kompetenci un lietderību. Esam uzkrājuši pieredzi, zināšanas un kontaktus Eiropas Savienības (ES) institūcijās. Latvijas laukos un pilsētās esam visplašāk pārstāvētā partija ar 26 nodaļām novados. Mūsu vidū ir 11 rajonu centru pilsētu mēri, 180 mūsu deputāti strādā pašvaldībās visā Latvijā, 52 no viņiem - vadošos amatos. Tas viss veido aktīvu saikni starp Latvijas laukiem, pilsētām un Latvijas pārstāvjiem ES.

Iesakņotība Latvijas laukos un pilsētās, apvienota ar kompetenci ārlietās, tieslietās un ekonomikā, ir tas spēks, kas ļauj mums ar lepnumu virzīt pārstāvjus sarežģītajam un atbildīgajam darbam Eiropas Parlamentā.

Eiropa Latvijas reģionos

Tieši Latvijas reģioniem visvairāk būs vajadzīgs ES atbalsts. Reģionu attīstība ir mērķis un uzdevums, kas TP ir sevišķi svarīgs. Mūsu darbība vērsta uz to, lai līdzsvarotu reģionālo attīstību gan Latvijā, gan ES dalībvalstu starpā. Problēmas Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē ir atšķirīgas, bet vienlīdz skaudras. To risināšana prasa ļoti lielus ieguldījumus, kuri līdz šim mums nav bijuši pa spēkam. Tāpēc tuvākajos 10 gados Latvijai no dažādiem ES fondiem jāsaņem palīdzība vismaz 4% apmērā no iekšzemes kopprodukta jeb 3 miljardi latu.

ES ir iespēja, kas Latvijai palīdzēs ātrāk pārvarēt to plaisu, ko starp Latviju un rietumu pasauli radījusi pusgadsimtu ilgā padomju okupācija, komunisma ideju un režīma varmācīga uzspiešana.

Atbildība par solījumiem

TP rīcība vienmēr bijusi vērsta uz valsts sagatavošanu dalībai ES. Šo uzdevumu izdevās izpildīt. Vienlaikus esam aicinājuši Latvijas iedzīvotājus balsot ?par? iestāšanos ES. Tas nozīmējis arī tiešus un netiešus solījumus par to, ka dzīve Latvijā kļūs vieglāka. Diemžēl laikā, kad TP atradās opozīcijā, dažādu iemeslu un sakritību dēļ tauta pieredzējusi cenu kāpumu un maz priecīgu uzlabojumu.

Apzināmies atbildību par saviem solījumiem. Tagad esam sagaidījuši iespēju tos izpildīt, un mums ir pilnīga pārliecība, ka, pateicoties kompetentam mūsu politiķu darbam, spēsim padarīt redzamus ieguvumus, kurus akcentējām, aicinot referendumā balsot ?par?.

TP politiķu mērķi nemainās atkarībā no tā, vai viņi darbojas Latvijas lauku pašvaldībā vai arī rūpējas par šo pašu pašvaldību, strādājot aiz Latvijas robežām.

Mūsu izvērstā programma darbam Eiropas Parlamentā, ar kuru jūs varat iepazīties www.tautaspartija.lv vai jebkurā TP nodaļā, ir taktisks dokuments, kas iezīmē atskaites punktus, nosauc konkrētus uzdevumus.

Mūsu stratēģiskie mērķi nemainās, tie ir ? labklājība, drošība un latviskums.

Balsojiet par Tautas partiju!