Savienība "Latvijas ceļš"
priekšvēlēšanu programma
2004.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām


Teksts Ceļu Latvijai

Ceļu Latvijai!

Lai mazās valstis ES varētu runāt ar lielajām kā līdzīgs ar līdzīgu, Latvijai Eiropas Parlamentā jābūt pārstāvētai ar spēcīgām un politikā pārbaudītām personībām, kuri, kā starptautiskā arēnā pieredzējuši politiķi, spēs pārstāvēt Latviju arī EP vēlētos amatos.

Georgs Andrejevs ? Atmodas laika ārlietu ministrs, šobrīd Latvijas vēstnieks Eiropas Padomē, tautai atklāts un godīgs valstsvīrs, mūsu kandidāts Eiropas Parlamenta viceprezidenta amatam.

Karina Pētersone ? labākā kultūras ministre, augstas kultūras cilvēks, kura cīnās par mūsu Gaismas pils - Nacionālās Bibliotēkas augšāmcelšanos, un jau tagad pārstāv Latviju EP Liberālās frakcijas padomē.

Andris Bērziņš ? LR premjers, kas vairāk kā divu gadu laikā panāca saskaņotu un stabilu koalīcijas valdības darbu Latvijas uzņemšanai NATO un ES, vienlaikus nodrošinot valstī tautsaimniecības augšupeju, nacionālo un sociālo mieru.

Līdzīgi varētu raksturot ikvienu no ?Latvijas ceļa? EP vēlēšanu saraksta: Romualdu Ražuku, Inesi Birznieci, Rolandu Repši, Maigu Dzērvīti, Aiju Miezīti, Ingu Tenisu.

LC deputāti iekļausies Eiropas liberālo partiju grupā, kura ir trešā lielākā frakcija Eiropas Parlamentā un kuras kolektīvs biedrs ?Latvijas ceļš? ir kopš 1997.gada. Frakcija politiski ir centriska, tā konsekventi iestājas par brīvību, demokrātiju, tiesisku valsti, cilvēktiesību ievērošanu, brīvu uzņēmējdarbību un vienādām iespējām.

LC ir par tādu nākotnes Eiropu, kur mazās valstis savās tiesībās un pienākumos ir līdzvērtīgas lielajām. LC ir par tādu Eiropu, kuras pamatā ir nacionāla valstu savienība, kur dalība šajā Eiropas valstu politiskajā un ekonomiskajā apvienībā dod labāku konkurences spēju pasaules tirgū, lielāku starptautisku drošību un tās iedzīvotājiem - iespēju sasniegt augstāku dzīves līmeni.

Latvijas spēks Eiropas mērogā ir unikālās latviešu kultūras vērtības un šeit dzīvojošo citu tautību valodas un tradīcijas. Tā ir mūsu bagātība, kas ļaus visiem kopā saskaņā un vienotībā sasniegt iecerētos mērķus un vairot katra iedzīvotāja labklājību.

?Latvijas ceļa? mērķis ir panākt, lai Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts 10 gados sasniegtu Eiropas vidējo dzīves līmeni, kur alga ir vismaz ? 2000 eiro, pensijas ? 500 eiro, izveidojot plašu sabiedrības vidusslāni un attīstot visus Latvijas novadus.

Latvijas galvenā vērtība ir mūsu iedzīvotāji ar savu izglītību, zināšanām un darbaspējām. Tāpēc LC uzskata, ka ES līdzekļi ir jāiegulda Latvijas iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanā, īpašu uzmanību pievēršot moderno tehnoloģiju straujākai ieviešanai un tādu ekonomikas nozaru attīstībai, kas balstās uz cilvēka zināšanām un zinātnes sasniegumiem. Eiropas Parlamentā LC iestāsies par Eiropas un Latvijas kopējās pētniecības, izglītības un zinātnes telpas attīstību, par Eiropas programmās studējošo, mācību spēku un pētnieku apmaiņas ievērojamu pieaugumu.

LC ir par Latvijai atvērtu Eiropas darba tirgu, par tādu tautsaimniecības attīstību, kas vairo darbavietas un uzlabo darba apstākļus. Mēs esam pret pārmērīgu reglamentāciju uzņēmējdarbībā un par brīvu konkurenci, jo tikai tā var samazināt produktu un pakalpojumu cenas. ?Latvijas ceļš? ir par kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības līmeni ikvienam un mūsdienīgu tehnoloģiju pielietojumu, kas cels Latvijas iedzīvotāju pašcieņu un spēju konkurēt Eiropā.

Būdami pārstāvēti EP, mēs konsekventi iestāsimies par to, lai

- Eiropas Savienības līdzekļus ieguldītu iedzīvotāju izglītībā un valsts modernizēšanā,

- ar Eiropas Savienības līdzekļu palīdzību padarītu stiprākas pašvaldības, tādējādi mazinot atšķirības starp Latvijas reģioniem,

- šajā pārmaiņu laikā panāktu sabiedrības vienotību.

           Ceļu Latvijai - pārtikušai, izglītotai un saliedētai!