Osipova partija
priekšvēlēšanu programma
2009.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām


Teksts Programma
Galvenā vaina par Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā negatīvajām sekām gulstās uz valdošajām partijām un pasīvo opozīciju. Taču daļēji atbildīga ir arī Eiropas Savienības birokrātija, kas bija aizvērusi acis uz pret tautu vērstu Latvijas varas sociālo politiku un dažreiz arī tīšu Latvijas ekonomikas pamatnozaru iegragāšanu. Eiropas Savienībai ir jāatlīdzina Latvijas tautas eirointegrācijas laikā ciestie ekonomiskie un humanitārie zaudējumi, un to panākšana Eiroparlamentā ir Osipova partijas galvenais uzdevums.
Osipova partija piedalās Eiroparlamenta vēlēšanās, lai veicinātu Eiropas Savienības līdzekļu ieplūšanu valstī, kuri jāizmanto ekonomikas atjaunošanai, mūsdienīgas infrastukturas izveidei, bezdarbnieku pārkvalificēšanai un nodarbināšanai, lauku iedzīvotāju, nevis banku un monopolistu atbalstam.
Osipova partija Eiropas līmenī aizstāvēs cilvēka tiesības uz dzīvi, veselīgu dzīvošanas vidi, vārda un pārliecību brīvību, etnokultūras identitātes, tradīciju saglabāšanu un izglītības iegūšanu dzimtajā valodā.
Osipova partijā centīsies panākt Latvijas nepillsoņu atzīšanu par pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem.
Osipova partija darīs visu, lai krievu valoda Latvijā kļūtu par otro valsts valodu.
Osipova partija piedalās Eiroparlamenta vēlēšanās, lai vienotā Eiropā nodrošinātu katram Latvijas iedzīvotājam cilvēka cienīgu dzīvi, pienācīgu algu un adekvātas sociālās garantijas. Pienācīga alga un sociālās garantijas ir Eiropas Savienības stabilitātes nosascījumi. Patreiz starp Eiropas dažādām daļām pastāvošā netaisnīgā atširība algu, pensiju un sociālo pabalstu ziņa ir nekavējoties jālikvidē.