2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
2011.gada 17.septembra 11.Saeimas vēlēšanas
(Saraksts reģistrēts 5 vēlēšanu apgabalos 19.08.2011.)

Programma
Statistika

Nr.p.k.Vārds, uzvārds (54) Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale
1 Vitālijs Aleksandrovičs 7
2 Valdis Arcimovičs 4
3 Laila Balga 3
4 Zanda Bautre 20
5 Inta Beikmane 10
6 Zigurds Bērziņš 7
7 Velta Cimdiņa 6
8 Līga Čaplinska 8
9 Jānis Čevers 2
10 Jeļena Delegāne 15
11 Jānis Dinevičs 1
12 Valdis Dīriņš 2
13 Gunārs Eniņš 13
14 Dagmāra Enkuzena 14
15 Inga Fišere 3
16 Valērijs Gabrāns 5
17 Aidis Herings 8
18 Lidija Hmeļevska 19
19 Diāna Jakubovska 2
20 Guntis Jankovskis 1
21 Simona Kalniņa 8
22 Skaidra Kalniņa 6
23 Arvīds Kinstlers 5
24 Vilnis Krasovskis 17
25 Margarita Krauča 3
26 Malda Kristovska 3
27 Aigars Krīgalis 3
28 Pēteris Ladnijs 16
29 Rudīte Lauriņa 6
30 Inita Leimane 18
31 Māris Leitlants 7
32 Edgars Mednis 10
33 Henriks Miglāns 4
34 Zigrīda Orehova 11
35 Aigars Orups 4
36 Jānis Ozers 5
37 Ilga Ozoliņa 2
38 Andris Pakers 6
39 Ivans Pavlovskis 5
40 Daina Pliča 5
41 Māris Pļaviņš 1
42 Guntis Pužulis 9
43 Dagnis Reinsons 4
44 Aivars Roskošs 8
45 Māra Sadovska 9
46 Ilze Sniega-Sniedziņa 8
47 Jānis Stradiņš 12
48 Ieviņa Svitiņa 6
49 Jānis Šmeiss 7
50 Aivars Timofejevs 1
51 Oksana Veselova 7
52 Ilga Vitāle 1
53 Andrejs Zagorskis 2
54 Laimdota Zeberkste 4