Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
KALNCIEMA PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU 1532 11 0.72 52 3.39 147 9.60 28 1.83 374 24.41 545 35.57 617 40.27 652 42.56 36 2.35 835 54.50
464 KULTŪRAS NAMS JELGAVAS IELA 15, KALNCIEMS, KALNCIEMS AR LAUKU TERITORIJU, JELGAVAS RAJ., LV-3016 1532 11 0.72 52 3.39 147 9.60 28 1.83 374 24.41 545 35.57 617 40.27 652 42.56 36 2.35 835 54.50