Iec.
Nr.
OBJEKTS ADRESE VĒLĒTĀJU
SKAITS
IEPRIEKŠĒJĀ BALSOŠANA VĒLĒŠANU DIENĀ KOPĒJĀ
AKTIVITĀTE
09.03 % 09.03-
10.03
% 09.03-
11.03
% Līdz
8:oo
% Līdz
12:oo
% Līdz
16:oo
% Līdz
20:oo
% 22:oo % Mājās
nobals.
% Nobalso-
juši
%
SESAVAS PAGASTS 1228 1 0.08 28 2.28 102 8.31 10 0.81 207 16.86 355 28.91 436 35.50 448 36.48 19 1.55 569 46.34
475 TAUTAS NAMS "VIENĪBAS", SESAVA, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3034 567 1 0.18 15 2.65 58 10.23 6 1.06 97 17.11 160 28.22 192 33.86 194 34.22 6 1.06 258 45.50
476 ĒKĀ IEPRETIM BĒRVIRCAVAS MEDPUNKTAM "BĒRVIRCAVAS MEDPUNKTS", KASTAŅU IELA 4-1, BĒRVIRCAVA, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS RAJ., LV-3029 661 13 1.97 44 6.66 4 0.61 110 16.64 195 29.50 244 36.91 254 38.43 13 1.97 311 47.05