"Sociāldemokrātu savienība - SDS"
NrVārds,Uzvārds
1 Imants Auziņš
2 Māris Āboltiņš-Āboliņš
3 Egils Baldzēns
4 Ivars Balodis
5 Edīte Bērziņa
6 Verners Bērziņš
7 Vilnis Borskis
8 Imants Burvis
9 Vladimirs Čepurovs
10 Valdemars Daļeckis
11 Jānis Danoss
12 Viktors Dinēvičs
13 Uģis Feldmanis
14 Juris Freimanis
15 Juris Gaigals
16 Jānis Gailis
17 Āris Grāmatiņš
18 Alfrēds Greiselis
19 Andris Grundmanis
20 Andis Janvāris
21 Andris Jonāns
22 Ojārs Judrups
23 Egils Einārs Jurševics
24 Valters Kagainis
25 Aleksandrs Kaļņickis
26 Mārtiņš Kaņepējs
27 Raivo Kapūns
28 Mārtiņš Kossovičs
29 Aleksandrs Kuļikovs
30 Ervins Labanovskis
31 Rišards Labanovskis
32 Vladimirs Labeckis
33 Ēriks Lācis
34 Jānis Leja
35 Antra Līne
36 Aleksandrs Muhlinkins
37 Regīna Muraškina
38 Lolita Neilande
39 Selga Osīte
40 Jānis Panavs
41 Laimonis-Alberts Plīrums
42 Juris Pūce
43 Edgars Račevskis
44 Jānis Rāzna
45 Vairis Reinholds
46 Vilnis Egils Rēpelis
47 Baiba Rozenberga
48 Egils Rutkovskis
49 Inese Saiva
50 Pēteris Salkazanovs
51 Andris Samušs
52 Andris Siliņš
53 Irēna Škutāne
54 Harijs Šķērsis
55 Vilma Tenese
56 Juris Tīliks
57 Ināra Vaivode
58 Andris Vīgants
59 Renārs Zaļais
60 Elmārs Zelgalvis
61 Oskars Zīds
62 Ināra Zvaigzne
63 Artūrs Zvejsalnieks