Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Alūksnes rajons  (25 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Alūksnes rajons 12271 742 13013 12268 742 13010  10046  77.22%   2865  22.02%   99  0.76% 
Alūksnes pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 2530 0 2530 2527 0 2527 1915 75.78% 595 23.55% 17 0.67%
Alūksnes pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 1099 57 1156 1099 57 1156 902 78.03% 243 21.02% 11 0.95%
Alūksnes pilsētas 3. vēlēšanu iecirknis 539 35 574 539 35 574 418 72.82% 151 26.31% 5 0.87%
Alūksnes pilsētas 4. vēlēšanu iecirknis 883 106 989 883 106 989 759 76.74% 224 22.65% 6 0.61%
Apes pilsētas vēlēšanu iecirknis 909 68 977 909 68 977 728 74.51% 244 24.97% 5 0.51%
Alsviķu pagasta Alsviķu vēlēšanu iecirknis 409 26 435 409 26 435 373 85.75% 59 13.56% 3 0.69%
Alsviķu pagasta Strautiņu vēlēšanu iecirknis 274 21 295 274 21 295 235 79.66% 59 20.00% 1 0.34%
Annas pagasta vēlēšanu iecirknis 286 5 291 286 5 291 236 81.10% 54 18.56% 1 0.34%
Gaujienas pagasta vēlēšanu iecirknis 588 29 617 588 29 617 524 84.93% 83 13.45% 10 1.62%
Ilzenes pagasta vēlēšanu iecirknis 214 15 229 214 15 229 183 79.91% 46 20.09% 0 0.00%
Jaunalūksnes pagasta Bejas vēlēšanu iecirknis 185 11 196 185 11 196 159 81.12% 35 17.86% 2 1.02%
Jaunalūksnes pagasta Kolberģa vēlēšanu iecirknis 333 13 346 333 13 346 255 73.70% 88 25.43% 3 0.87%
Jaunannas pagasta vēlēšanu iecirknis 276 8 284 276 8 284 242 85.21% 40 14.08% 2 0.70%
Jaunlaicenes pagasta vēlēšanu iecirknis 256 3 259 256 3 259 223 86.10% 36 13.90% 0 0.00%
Kalncempju pagasta vēlēšanu iecirknis 151 24 175 151 24 175 149 85.14% 24 13.71% 2 1.14%
Liepnas pagasta vēlēšanu iecirknis 533 35 568 533 35 568 405 71.30% 159 27.99% 4 0.70%
Malienas pagasta vēlēšanu iecirknis 242 15 257 242 15 257 194 75.49% 60 23.35% 3 1.17%
Mālupes pagasta vēlēšanu iecirknis 321 47 368 321 47 368 288 78.26% 76 20.65% 4 1.09%
Mārkalnes pagasta vēlēšanu iecirknis 232 32 264 232 32 264 204 77.27% 57 21.59% 3 1.14%
Pededzes pagasta vēlēšanu iecirknis 397 12 409 397 12 409 202 49.39% 203 49.63% 4 0.98%
Trapenes pagasta vēlēšanu iecirknis 405 55 460 405 55 460 387 84.13% 72 15.65% 1 0.22%
Veclaicenes pagasta vēlēšanu iecirknis 234 22 256 234 22 256 216 84.38% 34 13.28% 6 2.34%
Virešu pagasta vēlēšanu iecirknis 390 23 413 390 23 413 322 77.97% 86 20.82% 5 1.21%
Zeltiņu pagasta vēlēšanu iecirknis 217 39 256 217 39 256 202 78.91% 54 21.09% 0 0.00%
Ziemeru pagasta vēlēšanu iecirknis 368 41 409 368 41 409 325 79.46% 83 20.29% 1 0.24%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.