Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES 2003
Valkas rajons  (26 iecirkņi)

  Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts
Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Valkas rajons 16069 677 16746 16067 677 16744  13757  82.16%   2888  17.25%   99  0.59% 
Valkas pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 2367 33 2400 2366 33 2399 1917 79.91% 470 19.59% 12 0.50%
Valkas pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 662 39 701 662 39 701 578 82.45% 121 17.26% 2 0.29%
Sedas pilsētas vēlēšanu iecirknis 310 18 328 310 18 328 154 46.95% 174 53.05% 0 0.00%
Smiltenes pilsētas 1. vēlēšanu iecirknis 2032 59 2091 2032 59 2091 1733 82.88% 341 16.31% 17 0.81%
Smiltenes pilsētas 2. vēlēšanu iecirknis 2355 33 2388 2354 33 2387 2009 84.16% 359 15.04% 19 0.80%
Strenču pilsētas vēlēšanu iecirknis 972 29 1001 972 29 1001 843 84.22% 148 14.79% 10 1.00%
Bilskas pagasta 1. vēlēšanu iecirknis 407 23 430 407 23 430 349 81.16% 81 18.84% 0 0.00%
Bilskas pagasta 2. vēlēšanu iecirknis 272 14 286 272 14 286 228 79.72% 57 19.93% 1 0.35%
Blomes pagasta vēlēšanu iecirknis 522 27 549 522 27 549 469 85.43% 80 14.57% 0 0.00%
Brantu pagasta vēlēšanu iecirknis 306 41 347 306 41 347 283 81.56% 59 17.00% 5 1.44%
Ērģemes pagasta vēlēšanu iecirknis 481 76 557 481 76 557 467 83.84% 88 15.80% 2 0.36%
Ēveles pagasta vēlēšanu iecirknis 321 34 355 321 34 355 300 84.51% 54 15.21% 1 0.28%
Grundzāles pagasta vēlēšanu iecirknis 553 26 579 553 26 579 480 82.90% 97 16.75% 2 0.35%
Jērcēnu pagasta vēlēšanu iecirknis 269 15 284 269 15 284 247 86.97% 35 12.32% 2 0.70%
Kārķu pagasta vēlēšanu iecirknis 372 18 390 372 18 390 337 86.41% 53 13.59% 0 0.00%
Launkalnes pagasta 1. vēlēšanu iecirknis 312 5 317 312 5 317 247 77.92% 70 22.08% 0 0.00%
Launkalnes pagasta 2. vēlēšanu iecirknis 259 18 277 259 18 277 220 79.42% 55 19.86% 2 0.72%
Palsmanes pagasta vēlēšanu iecirknis 521 19 540 521 19 540 457 84.63% 78 14.44% 5 0.93%
Plāņu pagasta 1. vēlēšanu iecirknis 163 2 165 163 2 165 142 86.06% 21 12.73% 2 1.21%
Plāņu pagasta 2. vēlēšanu iecirknis 103 6 109 103 6 109 83 76.15% 24 22.02% 2 1.83%
Smiltenes pagasta vēlēšanu iecirknis 390 16 406 390 16 406 345 84.98% 60 14.78% 1 0.25%
Trikātas pagasta vēlēšanu iecirknis 593 19 612 593 19 612 526 85.95% 85 13.89% 1 0.16%
Valkas pagasta vēlēšanu iecirknis 376 14 390 376 14 390 316 81.03% 69 17.69% 5 1.28%
Variņu pagasta vēlēšanu iecirknis 468 10 478 468 10 478 386 80.75% 90 18.83% 2 0.42%
Vijciema pagasta vēlēšanu iecirknis 418 17 435 418 17 435 361 82.99% 69 15.86% 5 1.15%
Zvārtavas pagasta vēlēšanu iecirknis 265 66 331 265 66 331 280 84.59% 50 15.11% 1 0.30%
  Balsotāji
iecirknī
Balsotāji
atrašanās
vietā
Balsotāju
kopskaits
Vēlēšanu
iecirknī
Balsotāju
atrašanās
vietā
Balsošanas
zīmju
kopskaits
Par Pret Nederīgas*
Balsotāju skaits pēc sarakstiem Balsošanas kastēs
atrasto zīmju skaits
Balsošanas rezultāts

* Balsošanas zīmes, kurās ar ?+? nav atzīmēta ne atbilde ?PAR?, ne atbilde ?PRET? vai kurās ar ?+? ir atzīmēta gan atbilde ?PAR?, gan atbilde ?PRET?.